บริษัท ซี.เอส.ที.มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจเมื่อปี พ.ศ 2548 ให้บริการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า เจนเนอร์เรเตอร์ ทรานฟอร์มเมอร์ ปั้มน้ำ
อุตสาหกรรมทุกประเภท ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้า การประปา โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

Company : C.S.T.MOTOR SERVICE CO.,LTD.
Address : 72/10 Moo. 12 T.Bangpla A.Bangplee Samutprakarn 10540
Telephone Number : +66 2 346 0912
Fax Number : +66 2 346 0914
Website : www.cstmotor-service.co.th
Email Address : cstmotor-service@windowslive.com
Registered Capital : 4,500,000 Baht
Tax Identity Registered : 0115552003089
Employees : 24 person